Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów od dnia 19.08.2023 r. od godz. 18.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 22.08.2023 r. o godz. 12:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.