Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu powietrza w Inowrocławiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy ul. Solankowej w Inowrocławiu w dniu 24.08.2023 r. o godzinie 3:00 awarii uległ analizator do pomiaru pyłu zawieszonego PM10.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.