Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków ul. Dietla.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Kraków, ul. Dietla spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.