Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowiono wykonywanie pomiarów na stacji monitoringu jakości powietrza w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej

Informujemy, że wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.