Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Inowrocławiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji pomiarowej przy ul. Solankowej w Inowrocławiu w dniu 28.08.2023 r. od godziny 10:00 wznowiono pomiaru pyłu zawieszonego PM10.