Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników na stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne sieci energetycznej zostało wyłączone zasilanie stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego. Działanie stacji zostanie przywrócone do 04.09.2023 r. Niezwłocznie po przywróceniu zasilania przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.