Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Rabce-Zdroju

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Rabce-Zdroju spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.