Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy od dnia 6.09.2023 r. od godziny 10:00 z uwagi na awarię urządzenia nie są wykonywane pomiary pyłu zawieszonego PM2,5.  

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.