Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Informujemy, że w dniu 12.09.2023 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej.

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.