Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowiono wykonywanie pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza w Krośnie przy ul. Kletówki

Informujemy, że wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza w Krośnie przy ul. Kletówki. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.