Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie, ul. Bujaka oraz w Olkuszu, ul. Cegielniana

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacjach:

Krakowie, ul. Bujaka oraz w Olkuszu, ul. Cegielniana, spowodowany jest awariami mierników.

Awarie zostaną usunięte w możliwie najkrótszym czasie.