Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów w Jeleniej Górze , ul. Ogińskiego

Informujemy, że po zakończonych przeglądach serwisowych poszczególnych mierników na stacji monitoringu jakości powietrza w Jeleniej Górze (DsJelGorOgin, ul. Ogińskiego), wszystkie mierniki działają prawidłowo. Wyniki pomiarów  są już widoczne na portalu GIOŚ "Jakość powietrza".