Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach w Płocku przy ul. Reja i w Białej

Informujemy, że w dniu 19.09.2023 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Płocku przy ul. Reja i w Białej przy ul. Kmicica.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.