Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów od dnia 20.09.2023 r. od godz. 21.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 21.09.2023 r. od godz. 13.00 przywrócono wyniki pomiarów PM10 na stacji.