Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach w Legionowie i Otwocku

Informujemy, że w dniu 22.09.2023 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej i w Otwocku przy ul. Brzozowej.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.