Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach w Warszawie przy ul. Wokalnej i w Piastowie

Informujemy, że w dniu 22.09.2023 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wokalnej i w Piastowie przy ul. Puławskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.