Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów jakości powietrza na stacji w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

Informujemy, że w dniu 25.09.2022 r. (godz. 17:00) zostały przywrócone pomiary stężeń zanieczyszczeń na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.