Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w wyniku prowadzonych prac związanych z wymianą sprzętu pomiarowego nastąpiła przerwa w wykonywaniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej (kod stacji: SkPolaRuszcz).

Przepraszamy za utrudnienia.