Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Informujemy, że w dniu 28.09.2022 r. zostały przywrócone pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.