Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatorów na stacji przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu od dnia 3.10.2023 r. od godziny 21:00 z uwagi na awarię urządzeń pomiarowych nie są wykonywane pomiary tlenku węgla i tlenków azotu.  

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.