Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji monitoringu powietrza przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy w dniu 5.10.2023 r. wznowione zostały pomiary pyłu zawieszonego PM2,5. Przerwa w pomiarach trwała od 6.09.2023 r.

Wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 z okresu od 15.07.2023 r. do 6.09.2023 r. będą upowszechnione po zakończeniu procesu ich weryfikacji.