Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji pomiarowej w Kaliszu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników benzenu na stacji pomiarowej w Kaliszu wynika z zaplanowanych prac serwisowych. Przywrócenie wyników pomiarów nastąpi w dniu 20 października.