Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów ozonu na stacji w Wilczopolu

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary ozonu na  stacji monitoringu jakości powietrza w Wilczopolu. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)