Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Cieszynie - usunięta

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Chopina wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej lub w Żywcu przy ul. Kopernika.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.