Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że na stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego od dnia 17 października 2023 r. zaplanowane są prace serwisowe anzlizatora pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostępnie do wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ oraz aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce". Niezwłocznie po zakończeniu prac serwisowych przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.