Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów benzenu na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w dniu 19.10.2023 r. (godz. 12:00) zostały przywrócone pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.