Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Informujemy, że w dniu 20.10.2023 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego.

Przerwa w prowadzeniu pomiarów była związana z serwisem mierników.

Bieżące dane pomiarowe są dostępne na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.