Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w miejscowości Granica

Informujemy, że o godz. 15:00 w dniu 24.10.2023 r. zostały wznowione pomiary zanieczyszczeń ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Granica KPN.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe