Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków ul. Bujaka.

Informujemy, że brak prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Krakowie przy ul. Bujaka spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie jak najkrótszym czasie.