Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Zabrzu - praca stacji przywrócona.

Informujemy, iż w dniu 30.10.2023 r. nastąpi przerwa w działaniu stacji pomiarowej jakości powietrza w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, ze względu na prace energetyczne prowadzone w rejonie stacji.

Wobec powyższego nie będzie możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Działanie stacji zostanie przywrócone po zakończeniu prac.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Gliwicach przy ul. Mewy lub ze stacji w Katowicach przy ul. Kossutha.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca stacji przywrócona.