Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacjach w Krakowie: ul. Złoty Róg, os. Piastów, os. Swoszowice

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach w Krakowie przy ul. Złoty Róg oraz na os. Piastów i os. Swoszowice, spowodowany jest brakiem łączności ze stacjami.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie najkrótszym czasie.