Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami

Informujemy, że brak wyników pomiarów SOna stacji w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.