Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Informujemy, że w dniu 03.11.2023 r. (godz. 12:00) zostały przywrócone pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.