Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria zasilania stacji w Pile przy ul. Kusocińskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników pomiarowych ze stacji pomiarowej w Pile przy ul. Kusocińskiego spowodowany jest awarią zasilania stacji.