Główny inspektorat ochrony środowiska
Kalibracja analizatora PM10/PM2,5 ze stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego

W dniu 6.11.2023 r. analizator pyłu zawieszonego PM10/PM2,5 z automatycznej stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego został przekazany do wzorcowania. Wznowienie pomiarów na stacji planowane jest na 9.11.2023 r.