Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w przekazywaniu danych pomiarowych ze stacji przy ul. Solankowej w Inowrocławiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy ul. Solankowej w Inowrocławiu w nocy z 6 na 7.11.2023 r. wystąpił problem techniczny dotyczący przesyłania danych na Portal Jakość Powietrza.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii i przywrócenia danych.