Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Informujemy, że w dniu 09.11.2023 r. awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej została usunięta.

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.