Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów na stacji w Elblągu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o przerwie w dostępie do  wyników pomiarów  na stacji w Elblągu Zaistniała sytuacja spowodowana jest awarią i zostanie niezwłocznie usunięta.