Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji - Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Tarnowie, ul. Ks. R. Sitko spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.