Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy o przywróceniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.