Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarów automatycznych w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

Informujemy, że w związku z problemem z łącznością w przesyłaniu danych pomiarowych ze stacji w Szczecinku, nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenku węgla i benzenu. Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego przywrócenia łączności ze stacją.

Przepraszamy za utrudnienia.