Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Sanoku

Informujemy, że wznowiono pomiary pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Sanoku. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.