Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 01.12.2023 r.na terenie powiatu radzyńskiego i o wystąpieniu w dniu 02.12.2023 r. ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatów: m. Chełm, chełmskiego, łukowskiego i radzyńskiego. Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.