Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.12.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) pyłu zawieszonego PM10 w dniu 1 grudnia 2023 r. na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej (kod stacji: SkMaloSlonec).


Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.