Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe - możliwe czasowe przerwy w dostępie do wyników pomiarów z poszczególnych stacji

W związku z realizacją prac związanych z rekonfiguracją połączeń w sieci pomiarów jakości powietrza informujemy, że w dniach od 28 grudnia 2023 r. do 3 stycznia 2024 r. mogą wystąpić okresowe przerwy w transmisji wyników pomiarów jakości powietrza z poszczególnych stacji, udostępnianych na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ oraz poprzez usługi API i aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce".

Jednocześnie informujemy, że podczas prac serwisowych pomiary na stacjach będą wykonywane, a w przypadku wystąpienia ewentualnej przerwy w transmisji, wyniki pomiarów zostaną udostępnione niezwłocznie po zakończeniu prac.

Przepraszamy za utrudnienia.