Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 09.01.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 9 stycznia 2024 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania obejmuje powiaty: kielecki, starachowicki oraz skarżyski.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.