Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej - usunięta.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Sosnowcu przy ul. Lubelskiej oraz ze stacji w Katowicach przy ul. Kossutha.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.