Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego - usunięta.

Informujemy, iż na stacji w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej/Jana Pawła II oraz ze stacji w Lublińcu przy ul. Ks. Płk. Jana Szymały.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.