Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.01.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11 stycznia 2024 r. na stacjach: w Kielcach przy ul. Jurajskiej (108,3 µg/m³) oraz w Nowinach przy ul. Parkowej (117,1 µg/m3).

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.