Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci monitoringu jakości powietrza w województwie kujawsko – pomorskim w 2024 roku

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024, w ciągu ostatnich trzech tygodni dokonano kilku zmian w sieci monitoringu jakości powietrza na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

W Bydgoszczy przy ul. Jeździeckiej została uruchomiona nowa stacja pomiarowa. Prowadzone są na niej automatyczne pomiary tlenków azotu (NO2/NO/NOX) oraz ozonu (O3). Wyniki pomiarów uzyskane z nowej stacji zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2024.

Stacja pomiarowa w Bydgoszczy przy ul. Jeździeckiej.

Wyniki pomiarów automatycznych z nowoutworzonej stacji w Bydgoszczy są już dostępne na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących wyników pomiarów z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Ponadto, mając na uwadze niskie stężenia zanieczyszczeń gazowych zakończono:

  • pomiary automatyczne dwutlenku siarki (SO2) na stacji w Inowrocławiu przy ul. Solankowej,
  • pomiary automatyczne tlenków azotu (NO2/NOx/NO) na stacji w Inowrocławiu przy ul. Solankowej oraz w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego,
  • pomiary automatyczne benzenu (C6H6) na stacji mobilnej w Świeciu przy al. Jana Pawła II.